Keteninformatisering ------------------------------ Een nieuwe aanpak van automatiseren voor turbulente ketensamenwerking
Home

Samenwerking tussen zelfstandige organisaties stelt tegenwoordig nieuwe eisen
aan geautomatiseerde communicatie. Een gemeenschappelijke informatie-
infrastructuur blijkt in de praktijk vaak niet of moeizaam tot stand te komen.
Er is behoefte aan een trefzekere methode om te weten welke ketenprojecten
kansrijk zijn. Het leerstuk Keteninformatisering biedt zo'n methode. Toepassing
leidt tot trefzekere ketencommunicatie die ketenuitval en fouten voorkomt, en
bovendien tot méér privacybescherming, door waar mogelijk de koppelbaarheid van
persoonsgegevens te beperken.
Het leerstuk Keteninformatisering is toepasbaar op elke vorm van ketensamenwerking,
ook binnen complexe professionele organisaties. Informatie-uitwisseling volgens
Keteninformatisering is te realiseren in elke technische infrastructuur, bijvoorbeeld internet.


        
J.H.A.M. Grijpink & M.G.A. Plomp (red.) 
Kijk op ketens, het Ketenlandschap van Nederland 
Resultaten van vier jaar Ketenlandschapsonderzoek aan de Universiteit Utrecht
De theorie toegepast op twintig maatschappelijke ketens in Nederland
Bestellen


Nuttige links: 
Tijdschrift voor Keteninformatisering / Journal of Chain-computerisation

Ketens en netwerkenHomePlatformWorkshopsJan GrijpinkArtikelen NederlandsArtikelen EngelsBoekenContact