Keteninformatisering ------------------------------ Een nieuwe aanpak van automatiseren voor turbulente ketensamenwerking
Platform

Platform Keteninformatisering
Voor en door oud-workshopdeelnemers wordt er tenminste eenmaal per jaar een gezamenlijk programma over keten-informatiseringsonderwerpen en -actualiteiten georganiseerd.

Het Platform Keteninformatisering bestond in 2007 tien jaar. Bij die gelegenheid heeft een twintigtal Platformleden een boek geschreven over actuele ontwikkelingen en uitdagingen in maatschappelijke ketens en keteninformatiseringsprojecten onder de titel Geboeid door ketens.

Het boek kost € 15 plus €4 verzendkosten per boek; bij bestelling van 3 of meer boeken is de verzending gratis. Het bedrag dient te worden overgemaakt naar bankrekening NL24ABNA0430905653 t.n.v. Centrum voor Keteninformatisering BV te Den Haag. Na ontvangst van het bedrag wordt het boek direct toegezonden op het aangegeven adres.

Bestellen platformboek Geboeid door ketens

De bijeenkomsten van het Platform Keteninformatisering zijn alleen toegankelijk voor wie de workshop Keteninformatisering al eerder met succes heeft gevolgd (voor deelname aan de workshop, zie onder: Workshops).

"Ik ben oud-deelnemer en kom graag op de volgende bijeenkomst van het Platform Keteninformatisering!"

 HomePlatformWorkshopsJan GrijpinkArtikelen NederlandsArtikelen EngelsBoekenContact